wolk wolk wolk wolk wolk wolk

Oogarts

Kidzz Eyezz is partner van  Oogziekenhuis Zonnestraal   te Amsterdam.  We werken  samen met de oogartsen.

Aan het eind van  het  orthoptisch onderzoek screenen we altijd  op oogheelkundige afwijkingen in het oog. Hiervoor zijn we getraind. Als we een kind verdenken dat deze  een ziektebeeld in het oog zou kunnen hebben, verwijzen we  deze  naar een  oogarts van Zonnestraal.

Ook als uw kind in aanmerking komt  voor een scheelziensoperatie, wordt deze naar  het  Oogziekenhuis doorverwezen.